بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جیزه (Giza)

اشتراک‌گذاری
جیزه (Giza) Assassin’s Creed

جیزه (Giza) یک منطقه صحرایی در مرکز مصر، واقع در ساحل غربی رود نیل است و جایگاه مجتمع معبد جیزه است. این مکان به خاطر وجود ابوالهول بزرگ جیزه و هرم بزرگ جیزه و چند بنای تاریخی دیگر معروف است. در دوران باستان، این ناحیه شهر مجاور منف، پایتخت مصر در دوران پادشاهی قدیم بود.

نمایش در

صفحات دیگر