بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

الپنور

اشتراک‌گذاری

الپنور

Elpenor

الپنور Assassin’s Creed

مرگ

۴۳۱ پ.م.
معبد مار، فونیکس، یونان

وابسته به

فرقه کاسموس
- چشمان کاسموس

الپنور (Elpenor) در زمان جنگ پلوپونز عضوی از چشمان کاسموس، شاخه‌ای از فرقه کاسموس بود.

بیوگرافی

در حوالی سال ۴۳۱ پ.م. او از یک مزدور اسپارت یعنی کاساندرا برای بازیابی لفافه‌ی با ارزش پنلوپه کمک خواست، چیزی که توسط راهزنان ربوده شده بود. او کاساندرا را به قلعه ادیسئوس روی جزیره‌ی اتاکا هدایت کرد و بعد از آوردن لفافه به او پاداش خوبی داد.

ماموریت بعدی الپنور به کاساندرا، شکار گرگ اسپارت بود، کسی که در وافع همان نیکولاس پدر کاساندرا بود. مزدور نام برده مدتی بعد ملاقاتی را با الپنور در فوکیس داشت و کلاه‌خود نیکولاس را برای اثبات مرگ او نشان او داد، که بعد از آن الپنور افشا کرد که از رابطه‌ی او و گرگ خبر داشته است. او با تائید زنده بودن مادر کاساندرا یعنی میرین از کاساندرا خواست تا اقدام به کشتن میرین کند اما این موضوع تنها با خشم کاساندرا همراه شد و الپنور مجبور شد تا نگهبانان خود را برای کشتن او احضار کند.

کاساندرا بعدها به واسطه‌ی پیتیای دلفی به وفاداری الپنور به فرقه کاسموس پی برد و او را ردگیری کرد. الپنور نیز متعاقبا دامی را برای کاسندرا پهن کرده بود که کاساندرا موفق به گریز از آن شد. زمانی که الپنور باری دیگر با این مزدور روبرو شد اذعان کرد که تنها نگرانی فرقه در مورد وجود میرین بوده است و سپس مبارزه‌ای میان آن دو در گرفت. او در نهایت شکست خورد و جراحات حیاتی دید. الپنور در لحظات آخر زندگی خود به کساندرا گفت که در مورد کشتن او اشتباه بزرگی کرده و او کسی بوده که فرقه را از کشتن کاساندرا منصرف کرده است.

مرگ او بعدا توسط دیموس کشف شد، کسی که برای تائید مرگ او، سر بریده الپنور را به جلسه‌ی فرقه برد. در عواقب این اقدام و به طور غیرمستقیم کاساندرا و الکسیوس از زنده بودن یکدیگر با خبر شدند.

دانستنی‌ها

  • در اسطوره‌شناسی یونان و در اودیسه هومر، الپنور نام رفیق ادیسئوس است.
صفحات دیگر