بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آنگلو-ساکسون‌ها

اشتراک‌گذاری

آنگلو-ساکسون‌ها (Anglo-Saxons) یک گروه فرقه‌ای از مردم ساکن انگلستان بودند که از قرن پنجم به بعد فعالیت داشتند.

آنگل‌ها و ساکسون‌ها دو گروه از مردمی بودند که بعد از پایان حکمرانی رومیان به بریتانیای بزرگ مهاجرت کردند. آن‌ها بعدها ادغام شدند و تبدیل به آنگلو-ساکسون‌ها شدند.

در هنگام قرن نهم، پادشاه آلفرد وسکس اولین تلاش‌ها برای متحد کردن قلمروهای آنگلو-ساکسون در قالب یک کشور را انجام داد. او در طول این ماموریت خود برای فتح بریتانیای بزرگ، با مقاومت برخی از وایکینگ‌ها مواجه شد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر