بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آسیر

اشتراک‌گذاری

آسیر

Æsir

آسیر - Assassin’s Creed

عنوان رهبر

مقر

آسگارد

جانشین

یک مجمع متحد آسیر-ونیر

آسیر (Æsir) گروهی از ایسوهای قدرتمند بودند که بر منطقه اروپایی اسکاندیناوی تسلط داشتند. پس از فاجعه بزرگ، آسیر به عنوان مجمع اصلی خدایان در دین نورس-ژرمنی مورد احترام قرار گرفت.

تاریخچه

آسیر نام گروهی از ایسوهای اسکاندیناویایی بود که بعدها به عنوان پانتئون اصلی خدایان در اساطیر و دین نورس و ژرمن از آن یاد شد. این گروه متشکل از خدایان بسیاری از جمله اودین، فریگ، هور، ثور، بالدر و تیر بود. آسیر قبلا دشمن یک گروه دیگر در دین نورس به نام ونیر بود. این دو پانتئون با یکدیگر اعلام جنگ و نبرد کردند، اما به دنبال ازدواج سیاسی بین اودین و فریا، دو گروه به صلح و اتحاد رسیدند.

صفحات دیگر