ویکی توکیو ریونجرز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روکوهارا تاندای

اشتراک‌گذاری

روکوهارا تاندای

Rokuhara Tandai

روکوهارا تاندای - توکیو ریونجرز

کانجی

六波羅単代

قملرو

منقطه میناتو

اولین نمایش

چپتر ۲۰۸ (مانگا)

روکوهارا تاندای (Rokuhara Tandai) یک باند موتورسوار بود که در دوران سنگوکو توکیو تشکیل شد. این باند توسط ساوت ترانو هدایت می‌شد تا این که ترانو در نبرد سه خدا شکست خورد و جان خود را از دست داد. پس از آن روکوهارا تاندای تبدیل به یکی از وابستگان باند کانتو مانجی شد.

پیش‌زمینه

در سال ۲۰۰۷، ساوت ترانو یک سال پس از دیدار با نسل S-62 در بازداشتگاه نوجوانان آزاد شد و روکوهارا تاندای را تأسیس کرد. با کمک ران و ریندو هایتانی، کانجی موچیزوکی، شیون مادارامه، و بعدا کاکوچو، این گروه به عنوان یک باند قدرتمند در کنار باند کانتو مانجی و برامن شناخته شد. این دوران که اوج دنیای خلافکاران توکیو بود با نام «دوره سنگوکو» شناخته می‌شد.

اعضا

نبردها

  • نبرد سه خدا: شکست روکوهارا تاندای و تصاحب شدن آن توسط باند کانتو مانجی
صفحات دیگر