ویکی توکیو ریونجرز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باند کانتو مانجی

اشتراک‌گذاری

باند کانتو مانجی

Kanto Manji Gang

باند کانتو مانجی - توکیو ریونجرز

قلمرو

منطقه شیبویا

باند کانتو مانجی (Kanto Manji Gang) یک باند موتورسوار بود که در دوران سنگوکو توکیو تشکیل شد. این باند توسط مانجیرو سانو رهبری می‌شود. در نتیجه‌ی نبرد سه خدا که منجر به مرگ ساوت ترانو شد، باند کانتو مانجی با تصرف روکوهارا تاندای اعضای خود را گسترش داد.

شرح

اطلاعات زیادی در مورد باند کانتو مانجی وجود ندارد به جز این که باند توسط مایکی و پس از انحلال تومان شکل گرفت. آن‌ها یکی از سه باند برتری هستند که بر سر خلاء قدرت ناشی از انحلال باند تومان با هم درگیر بودند.

اهداف این سازمان ناشناخته است. باند برامن که از دیگر باندهای برتر است، دیدگاهی منفی نسبت به باند کانتو مانجی دارد و باور دارد که این باند برخلاف باند تومان هیچ هدفی درستی ندارد. بنابراین ممکن است کانتو مانجی درگیر خشونت‌هایی بی‌رویه باشد.

در شرایطی نامشخص، این باند در برابر رقبای خود یعنی باند برامن و روکوهارا تاندای پیروز شد و با ادغام کردن آن‌ها در نهایت بونتن را تشکیل داد که خطرناک‌ترین سازمان جنایتکار در تمام ژاپن است.

اعضا

نبردها

صفحات دیگر