ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شاه یک-چشم

اشتراک‌گذاری

شاه یک-چشم (One-Eyed King) شخصی مرموز در جهان توکیو غول است که اغلب وابسته به یک ایدئولوژی انقلابی است. شایعه‌ای وجود دارد مبنی بر این که رهبر سازمان غول درخت آئوگیری شاه یک چشم است. هویت شاه با حدس و گمان‌های زیادی همراه بوده و هدف اصلی V است.

در واقع لقب شاه یک-چشم عنوانی است که می‌تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود. کیشو آریما این لقب را به عنوان بخشی از یک نقشه‌ی بزرگ و انقلابی با خود حمل می‌کرد. بعد از مرگ او این لقب به کن کانکی اعطا شد.

حدس و گمان‌ها

در سراسر مجموعه توکیو غول چندین شخصیت برای هویت شاه مورد حدس و گمان بوده‌اند. از جمله:

  • اتو یوشیمورا - او این ادعا را رد می‌کرد و خود را همپیمان و شریک شاه می‌دانست. با این حال افرادی به او مشکوک بودند. ازجمله:
  • یوشیمورا
  • کیشو آریما - نگهدارنده قبلی این لقب
  • کن کانکی / هایسه ساساکی - اتو ابتدا از خواست تا شاه را بکشد، و بعدا برای او آشکار کرد که آریما شاه پیشین بوده است. او به کانکی تخت پادشاهی را پیشناهد کرد و کانکی بعدها به خود لقب شاه یک-چشم را داد.
صفحات دیگر