ویکی استرنجر تینگز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هیولای عنکبوتی

اشتراک‌گذاری

هیولای عنکبوتی

Spider Monster

هیولای عنکبوتی - استرنجر تینگز

تاریخ مرگ

۴ جولای ۱۹۸۵

نام مستعار

مایند فلایر

فرم‌ها

مایند فلایر (بدن حقیقی)

قد

۳۰ فوت

هیولای عنکبوتی (The Spider Monster) آنتاگونیست اصلی فصل سوم Stranger Things است.

پس از گرفتار شدن مایند فلایر در هاوکینز که به دنبال بسته شدن دروازه اتفاق افتاده بود، هیولای عنکبوتی به عنوان بدن فیزیکی مایند فلایر و از ذوب شدن بقایای فلایدها  ساخته شد. این هیولا در واقع یک سلاح عظیم برای مایند فلایر بود که برای کشتن یازده و به دنبال آن برای نابودی بشریت و تصاحب زمین ایجاد شده بود.

این هیولا در نهایت طی تقابلی در مال استارکورت و با فداکاری بیلی متوقف شد و پس تخریب شدن کلید و بستن شدن دروازه، پیوند این هیولای عنکبوتی با مایند فلایر قطع شد.

صفحات دیگر