بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دموگورگن

اشتراک‌گذاری

دموگورگن

The Demogorgon

دموگورگن - استرنجر تینگز

مرگ

۱۲ نوامبر ۱۹۸۳، مدرسه راهنمایی هاوکینز
متلاشی شده توسط یازده

نام مستعار

هیولا
آدم بدون صورت

سکونت

آپساید داون

نژاد

دموگورگن

بازیگر

مارگ استگر

دموگورگن (Demogorgon) که همچنین با نام هیولا شناخته می‌شود، آنتاگونیست اصلی فصل ۱ سریال Stranger Things است.

دموگورگن یک موجود انسان‌نمای درنده بود که در نوامبر ۱۹۸۳ وارد هاوکینز ایندیانا شد. این موجود از بعدی موازی به نام آپساید داون وارد شده بود. زمانی که یک موضوع آزمایشگاهی به یازده در آزمایشگاه ملی هاوکینز قادر به تماس بین-بعدی با این موجود شد، دروازه‌ای بین ابعاد در آزمایشگاه باز شد و این موجود از آن عبور کرد که حدود یک هفته باعث وحشت در هاوکینز شد. دموگورگن ساکنان مختلف را می‌ربود و آن‌ها را به سمت آپساید داون می‌کشاند و اغلب آن‌ها را می‌کشت.

دوستان و خانواده ویل بایرز که یکی از قربانیان دموگورگن بودند، با کمک یازده فراری به تدریج به کشف حقیقت در مورد این موجود پرداختند. سرانجام این موجود در مدرسه راهنمایی هاوکینز توسط یازده شکست خورد و نابود شد.

قدرت‌ها

  • سفر بین بعدی
  • قدرت فرا انسانی
  • پایداری فرا انسانی
  • جابجایی اجسام
  • تشخیص خون
  • المان التیام یافتن
صفحات دیگر