بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کال کستیس

اشتراک‌گذاری

کال کستیس

Cal Kestis

کال کستیس - جنگ ستارگان

تولد

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابسته به

انجمن اسکرپر
خدمه مانتیس
خدمه کال کستیس

کال کستیس (Cal Kestis) یک انسان حامل نیرو بود که در دوران سلطنت امپراتوری کهکشانی به یک شوالیه جدای تبدیل شد. پس از پاکسازی بزرگ که منجر به نابودی محفل جدای شد، کستیس برای چندین سال در سیاره براکا منزوی شد تا این که در تقابلی با مفتشان مجبور شد تا بی‌پرده علیه حکومت امپراتوری مقاومت کند. به این ترتیب او ارتباط خود با نیرو را افشا کرد و دوباره با ریشه‌های جدای خود برگشت و تمریناتش را کامل کرد، و تصمیم گرفت تا محفل جدای را بازسازی کند.

کستیس زمانی شاگرد یک استاد جدای به نام جارو تاپال بود. روزی که دستور ۶۶ صادر و پاکسازی محفل جدای آغاز شد، همه چیز برای این جوان در حال آموزش تغییر کرد. تاپال توسط سربازان کلون تحت فرمان خود مورد خیانت قرار گرفت و برای نجات جان شاگردش درگذشت. کستیس با وجود پاکسازی گسترده همتایان خود، در سیاره براکا پنهان شد تا سرانجام پنج سال بعد توسط مفتشان امپراتوری یعنی خواهر دوم و خواهر نهم شناسایی شد.

پس از این که او توسط خدمه‌ی فضاپیمای استینگر مانتیس از دست مفتشان نجات یافت، به این خدمه پیوست. در طول سفر، کستیس با یک دروید به نام BD-1، یک جدای سابق به نام سیر جوندا، کاپیتان فضاپیما یعنی گریز دریتوس و یک نایت‌سیستر به نام مرین دوست شد. آن‌ها سعی کردند مکان هولوکرون یک جدای به نام انو کوردووا را پیدا کنند، که حاوی اطلاعاتی حیاتی برای ایجاد نسل جدید جدای‌ها بود. اگرچه آن‌ها در رویارویی با دارث ویدر، ارباب سیت جان سالم به در بردند و هولوکرون را بازیابی کردند، اما کستیس تصمیم گرفت که هولوکرون را نابود کند تا از کودکان حساس به نیرو در برابر سیت‌ها محافظت کند. در این مقطع کستیس تحت تعلیم مربی جدیدش به یک جدای کاملا آموزش‌دیده تبدیل شد.

در سال ۹ ق.ن.ی، کستیس با ساو گررا و شورشیان پیرامون فعالیت‌های ضد امپراتوری کار کرد که در میان این افراد یک مزدور آزاد به نام بود آکونا حضور داشت. خدمه در ماموریتی در کوروسانت شرکت کردند تا اطلاعاتی محرمانه از امپراتوری را بازیابی کنند و پس از آن فرار کردند و در سیاره کوبوه فرود آمدند. کستیس با کشف تصادفی یک دروید به نام ZN-A4 از وجود یک سیاره به نام تانالور آگاه شد و قصد داشت تا از آن به عنوان پناهگاهی در برابر امپراتوری استفاده کند. کستیس با اتحاد مجدد با خدمه‌ی اصلی استینگر مانتیس، خود را وقف یافتن مسیر ابیس کوبوه و رسیدن به سیاره مذکور کرد. پس از خیانت آکونا روی قمر جدها که منجر به حمله‌ی امپراتوری به آرشیو سیر جوندا شد، کستیس به تعقیب آکونا پرداخت و در نهایت به تانالور رسید و طی نبردی او را شکست داد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر