ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگ داخلی کهکشان

اشتراک‌گذاری

جنگ داخلی کهکشان

Galactic Civil War

جنگ داخلی کهکشان - جنگ ستارگان

شروع

پایان

۵ ب.ن.ی، با امضای پیمان کهکشانی

مکان

نتیجه

پیروزی جمهوری جدید
تخریب آلدران و شهر جدها

جناح‌ها

جناح اول:
اتحاد بازیابی جمهوری
مندلورین‌های قدیم
جمهوری جدید
محفل جدای
جناح دوم:
امپراتوری کهکشانی
سیت
بقایای امپراتوری
قبیله هات

جنگ داخلی کهکشان (Galactic Civil War) که همچنین با عنوان انقلاب یا شورش نیز از آن یاد می‌شود، یک جنگ قدرت در سطح کهکشان بود که طی آن اتحاد بازیابی جمهوری یک شورش را علیه حکمرانی امپراتوری کهکشانی ترتیب داد تا دوباره دموکراسی را به کهکشان بیاورد. ریشه‌های این شورش از جنگ‌های کلون شروع شد، زمانی که گروه‌های شورشی توسط جمهوری کهکشانی و محفل جدای مجهز شدند تا  علیه کنفدراسیون سامانه‌های مستقل مبارزه کنند. بعد از آن که پالپاتین صدراعظم ارشد جمهوری که به طور محرمانه یک ارباب سیت بود، جمهوری را تبدیل به یک امپراتوری کرد و محفل جدای را نیز نابود کرد، بسیاری از گروه‌های شورشی نبرد علیه امپراتوری را شروع کردند. تعدادی از این گروه‌ها با هم متحد شدند و اتحاد بازیابی جمهوری را تشکیل دادند.

این جنگ به طور رسمی در سال ۴ ق.ن.ی شروع شد. اتحاد شورشی نیز در تاریخ ۲ ق.ن.ی تاسیس شد و در تاریخ ۰ ق.ن.ی اولین پیروزی مهم خود را با ربودن نقشه‌های ستاره مرگ به دست آورد. ستاره مرگ یک سلاح تخریب‌کننده سیاره بود که در اختیار امپراتوری بود. این نقشه‌ها توسط شاهدخت لیا اورگانا به دست شورشیان رسید. شورشیان با آنالیز این نقشه‌ها نبرد یاوین را شروع کردند که طی آن لوک اسکا‌ی‌واکر به کمک سولو موفق به تخریب ستاره مرگ شد. به دنبال چند حمله‌ی دیگر از طرف شورشیان، امپراتوری تحت رهبری دارث ویدر اقدام به شکار اعضای این اتحاد در سراسر کهکشان کرد. در نتیجه‌ی نبرد هاث، این اتحاد مجبور شد تا به این سیاره برفی فرار کند.

شش ماه بعد، در سال ۴ ب.ن.ی امپراتور در قالب یک نقشه دام به اتحاد شورشیان اجازه داد تا به موقعیت یک ستاره مرگ دیگر پی ببرند. از این رو آن‌ها حمله‌ای را برای نابودی ستاره مرگ دوم ترتیب دادند که با ناوگان امپراتوری روبرو شدند و جنگی تحت نام جنگ اندور رخ داد. در طول این نبرد، اسکای‌واکر پی برد که ویدر در واقع پدرش است و یک دوئل شمشیر نوری بین آن‌ها صورت گرفت. امپراتور سعی کرد اسکای‌واکر را بکشد اما ویدر که دلش برای پسرش به رحم آمده بود این امپراتور را به بهای جان خودش از بین برد و سرنوشت خود را به خود فرد برگزیده به انجام رساند.

پس از مرگ امپراتور و در فقدان قدرت، بسیاری از ماف‌های امپراتوری و سایر رهبران سعی در تصاحب قدرت کردند. یک سال بعد امپراتوری با جمهوری جدید که توسط اتحاد شورشیان تاسیس شده بود وارد مبارزه شد. سرانجام امپراتوری در این مبارزه تسلیم شد و یک پیمان کهکشانی را با جمهوری امضا کرد، و به این ترتیب درگیری پایان یافت و ظرفیت‌های نظامی امپراتوری محدود شد و عملا امپراتوری از بین رفت.

اگرچه جنگ داخلی کهکشان پایان یافته بود، اما جناح‌هایی از بقایای امپراتوری در سراسر کهکشان پراکنده شده بود. بسیاری از افسران سابق، اشرافی‌ها، تکنسین‌ها، و جنگ‌سالاران امپراتوری و وفاداران آن‌ها به نواحی ناشناخته کهکشان فرار کردند و محفل نخست که بخشی از نقشه سری امپراتور پالپاتین بود را تاسیس کردند.

صفحات دیگر