بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بیکینی باتم

اشتراک‌گذاری

بیکینی باتم

Bikini Bottom

بیکینی باتم - باب اسفنجی

نوع

شهر

موقعیت

اقیانوس آرام

اولین نمایش

«درخواست کمک»

بیکینی باتم (Bikini Bottom) محیط اصلی و محوری رویدادهای کارتون باب اسفنجی شلوار مکعبی است. این مکان یک شهر آبی است که باب اسفنجی و دوستانش در آن زندگی می‌کنند. بر اساس خلاصه برنامه نیکلدئون، بیکینی باتم در اقیانوس آرام، و در زیر بیکینی اتل در جزایر مارشال واقع شده است.

در قسمت «چه اتفاقی تاکنون برای باب اسفنجی افتاده است؟» نشان داده شد که بیکینی باتم دارای جمعیت ۵۳۸ نفری است، اگرچه در بسیاری از قسمت‌های دیگر این جمعیت بسیار بیشتر به نمایش درآمده است.  در قسمت «تازه‌کار دریایی» خانم پاف اشاره کرد که بیکینی باتم خاستگاه میلیون‌ها نفر است. در گذشته‌ی دور، این شهر با نام‌های «دره بیکینی» و «دره چشم مرده» شناخته می‌شده است.

در اینجا کسب و کارهای مختلف از جمله رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، و تولیدکنندگان حاضر هستند.  این شهر دارای اقتصادی پایدار، سیستم آموزشی متوازن، قوانین کار، دولت ساختارمند، و سیستم اجرای قانون است. در اینجا حتی استادیوم‌ها، پارک‌های تفریحی، و سایر تاسیسات تفریحی مثل «دستکش جهان!» وجود دارند.

بیکینی باتم همچنین خانه‌ی اکثر شخصیت‌های اصلی و جانبی این کارتون تلویزیونی است.

صفحات دیگر