ویکی باب اسفنجی

بیکینی اتل

اشتراک‌گذاری

بیکینی اتل

Bikini Atoll

بیکینی اتل - باب اسفنجی

نوع

جزیره

موقعیت

جزایر مارشال، اقیانوس آرام

اولین نمایش

«درخواست کمک»

بیکینی اتل (Bikini Atoll) جزیره‌ای واقع در جزایر مارشال است. در کارتون باب اسفنجی شلوار مکعبی این مکان در قالب یک جزیره‌ی کوچک با سه درخت نخل روی آن نمایش داده شده است. این جزیره نشانگر موقعیت بیکینی باتم است و در نزدیکی کالیفرنیا واقع شده است.

این جزیره در شروع و پایان بسیاری از قسمت‌های کارتون جا گرفته است. بیکینی اتل نقش مهمی در قسمت‌های «زور» و «مراقبت از نهنگ» داشته است.

شرح

این جزیره‌ی کوچک و شنی در وسط اقیانوس آرام واقع شده است. قابل توجه‌ترین نشانه‌ی این جزیره وجود سه درخت نخل روی آن است. اگرچه این جزیره به نظر کوچک می‌آید اما در حقیقت بسیار بزرگتر از آن چیزی است که دیده می‌شود.

در طرف دیگر جزیره جنگلی با یک حیات وحش وجود دارد. همچنین در آنجا یک اسکلت حاضر است که قبلا از کتاب جادویی محافظت می‌کرد.