بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارتش امواج

اشتراک‌گذاری

ارتش امواج

Army of the Waves

پیشه

نابودکننده جهان‌ها

جادو و سبک

تناسخ

ارتش امواج (Army of the Waves) یا سازمان پشت امواج، آنتاگونیست اصلی مجموعه ظهور قهرمان سپر است.

شرح

ارتش پشت امواج سازمانی مرموز است که مسئول ایجاد امواج مصیبت از دوران باستان بوده است. این نیرو مسئول بسیاری از بلاها در جهان رافتالیا و جهان گلس از جمله موج‌های مصیبت، تخریب سبک‌های مبارزه‌ی هنگن موسو و فریگم، از بین بردن تقریبا تمام اسناد تاریخی و چندین اقدام برای «تصاحب جهان» بوده است. هدف اعضای این سازمان ناشناخته است، اما به نظر می‌رسد که آن‌ها برای نابود کردن جهان‌ها پاداشی دریافت می‌کنند.

این سازمان به دلیل ماهیت مخرب خود، در برابر قهرمانان و همچنین جانوران نگهبان قرار دارد. با این حال، روح سپر نائوفومی هشدار داد که این ارتش بیش از اندازه قدرتمند است.

ساختار

  • ارتش اول و دوم: نیروهای اصلی ارتش
  • ارتش سوم: متشکل از سربازان کارگر. هدف اصلی ارتش سوم آزمایش نمونه‌های اولیه ساخته شده توسط بخش فنی است. آن‌ها گاهی برای دفاع از جهان‌ها به همراه «پیشگامان امواج» فرستاده می‌شوند.
  • بخش فنی: مسئول توسعه جادو و تکنولوژی ارتش
  • رهبری: فردی بسیار قدرتمند که با عنوان‌های مختلف مثل «جهان خوار»، «خدای خودخوانده» و «عالی‌ترین»  شناخته می‌شود. اطلاعات زیادی از او وجود ندارد.

اعضای برجسته

پیشگامان امواج

سایر

صفحات دیگر