ویکی رزیدنت ایول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

E-Type

اشتراک‌گذاری

E-Type نام خط توسعه‌ی سلاح‌های بیولوژیکی انسانی است که بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۴ توسط The Connections توسعه داده شدند. خطوط قبلی این که A تا D طبقه‌بندی می‌شدند پروژه‌ای غیرعملی و ناقص قلمداد شده‌اند.

این خط با اصلاح ژنوم جنین انسان مونث شکل گرفته است. در حال حاضر تنها یک پروژه‌ی E-Type موفقیت‌آمیز تحت نام اولین (Eveline) و با کد E-001 شناخته شده است.

صفحات دیگر