بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرگ آرتور مورگان

اشتراک‌گذاری

آرتور مورگان

Arthur Morgan

مرگ آرتور مورگان Red Dead

بازی

Red Dead Redemption 2

بستگان

لایل مورگان (پدر)
بتریس مورگان (مادر)
مری لینتون (نامزد سابق)
الیزا (دارای رابطه)
ایساک (پسر)
کاپر (سگ)

پیشه

یاغی
رهبر باند
شکارچی جایزه‌بگیر

جزئیات بیشتر: داستان RDR2

مرگ آرتور مورگان در Red Dead Redemption 2 شامل دو حالت است. مورگان در چپتر Guarma متوجه شد که از بیماری سل رنج می‌برد و این بیماری را چند ماه گذشته از فردی به نام توماس داونز گرفته است.

بعد از حمله‌ی پینکرتون‌ها به کمپ باند ون در لیند، آرتور که می‌دانست مرگش نزدیک است تمام دارایی‌های خود را به جان مارستون بخشید تا زندگی جدیدی را شروع کند. سپس آرتور تصمیم می‌گیرد که یا از سلامت و امنیت مارستون مطمئن شود یا این که ریسک کند و برای برداشتن گنج داچ به کمپ باز گردد. در هر دو صورت آرتور تقابلی نهایی با مایکا بل خواهد داشت. بعد از نبردی سخت میان آن دو داچ در محل حاضر خواهد شد و آن دو را پیش از این که کسی کشته شود متوقف خواهد کرد. آرتور رو به داچ از جاسوس بودن بل خواهد گفت که در تمام این مدت برای پینکرتون‌ها کار می‌کرده است. آرتور به وفاداری نامتعارف بل نسبت به داچ اشاره می‌کند و داچ که سردرگم شده بود تصمیم می‌گیرد به آرامی محل را ترک کند و آن دو را به حال خود رها کند.

در نهایت اگر سطح شرافت آرتور بالا باشد مایکا بل با خشم و عصبانیت محل را ترک خواهد کرد، و اگر در کمپ باشند گنجینه‌ی داچ را نیز با خود خواهد برد. در طرف دیگر اگر سطح شرافت آرتور پایین باشد، آرتور به آرامی روی زمین خواهد خزید و بل با شلیک گلوله‌ای به سر یا خنجری در پشت (بسته به موقعیت محل) باعث مرگ آرتور مورگان خواهد شد.

اگر آرتور توسط بل کشته شود تصویر یک گرگ و جنگلی مه گرفته نشان داده خواهد شد. اما اگر مورگان زنده بماند او خود را به سمت درختان یا صخره‌ای خواهد کشاند تا آخرین طلوع خورشید با منظره‌ای از حضور یک گوزن را ببیند. او لحظات آرامی را سپری خواهد کرد و در نهایت تسلیم بیماری‌اش می‌شود و به این ترتیب مرگ آرتور مورگان رقم خواهد خورد.

منابع

صفحات دیگر