بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پارامسیا

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گومو گومو نو می .  - وان پیس

گومو گومو نو می

گومو گومو نو می (Gomu Gomu no Mi) که در اصل با عنوان هیتو هیتو نو می، مدل: نیکا شناخته می‌شود، یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به «خدای خورشید» افسانه‌ای نیکا شود و ویژگی‌هایی به دست آورد که بدنش را همانند خصوصیات لاستیک کند. دولت جهانی […]
جیکی جیکی نو می .  - وان پیس

جیکی جیکی نو می

جیکی جیکی نو می (Jiki Jiki no Mi) یک میوه از نوع پارامسیا است که به کاربر امکان ایجاد نیروهای مغناطیسی و استفاده از آن‌ها برای کنترل فلز را می‌دهد. این میوه توسط یوستاس کید خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها ایجاد یک بازوی بزرگ از قراضه‌های فلزی کاربر قادر به تولید میدان‌های مغناطیسی است […]
سورو سورو نو می .  - وان پیس

سورو سورو نو می

سورو سورو نو می (Soru Soru no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر اجازه می‌دهد با ارواح انسانی تعامل داشته باشد و آن‌ها را دستکاری کند. این میوه قبلا توسط کارمل خورده شد، اما بعد از مرگ کارمل قدرت آن به شارلوت لینلین منتقل شد. قدرت‌ها و ضعف‌ها قدرت‌ها قدرت […]
ایتو ایتو نو می .  - وان پیس

ایتو ایتو نو می

ایتو ایتو نو می (Ito Ito no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر امکان ایجاد و دستکاری رشته‌های نخی را می‌دهد، و او را تبدیل ب یک انسان رشته‌ای می‌کند. این میوه توسط دن‌کیشوت دوفلامینگو، شیچیبوکای سابق خورده شد. قدرت این میوه اولین بار در آرک جایا و چند بار […]
زوشی زوشی نو می .  - وان پیس

زوشی زوشی نو می

زوشی زوشی نو می (Zushi Zushi no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر اجازه می‌دهد نیروهای گرانشی را ایجاد و دستکاری کند. این میوه توسط ایشو که بیشتر با نام فرمانده فوجیتورا شناخته می‌شود، خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها قابلیت این میوه به کاربر اجازه می‌دهد تا هر موجود […]