بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گومو گومو نو می

اشتراک‌گذاری

گومو گومو نو می

Gomu Gomu no Mi

گومو گومو نو می - وان پیس

معنی

انسان پلاستیکی

اولین نمایش

چپتر ۱
قسمت ۴

گومو گومو نو می (Gomu Gomu no Mi) که در اصل با عنوان هیتو هیتو نو می، مدل: نیکا شناخته می‌شود، یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به «خدای خورشید» افسانه‌ای نیکا شود و ویژگی‌هایی به دست آورد که بدنش را همانند خصوصیات لاستیک کند. دولت جهانی نام اصلی این میوه را در تاریخ پاک کرد و از همین رو این میوه در دسته‌بندی پارامسیا قرار گرفت که صرفا کاربر را به یک انسان پلاستیکی تبدیل می‌کرد.

این میوه در اصل یک گنجینه بود که توسط دولت جهانی برای ۸۰۰ سال نگهداری می‌شد تا این که شنکس و خدمه‌اش آن را ربودند. دوازده سال قبل این میوه به طور تصادفی توسط مانکی دی. لوفی خورده شد.

صفحات دیگر