ویکی وان پیس

گورو گورو نو می

اشتراک‌گذاری

گورو گورو نو می

Goro Goro no Mi

گورو گورو نو می - وان پیس

معنی

صدای تندر

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۲۴۱ (مانگا)
قسمت ۱۵۵ (انیمه)

گورو گورو نو می (Goro Goro no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر امکان ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به برق را می‌دهد، و کاربر را به یک انسان برقی تبدیل می‌کند. بنا بر گفته‌ی نیکو روبین این میوه از معدود قدرت‌های «شکست‌ناپذیر» است. این میوه توسط انل خورده شده است.