بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی

اشتراک‌گذاری

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی

Kumo Kumo no Mi, Model: Rosamygale Grauvogeli

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی - وان پیس

معنی

عنکبوت

کاربر

بلک ماریا

اولین نمایش

چپتر ۹۹۷
قسمت ۱۰۱۱

کومو کومو نو می، مدل: روزامایگیل گراووگلی (Kumo Kumo no Mi, Model: Rosamygale Grauvogeli) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک روزامایگیل گراووگلی (یک سرده از عنکبوت‌های منقرض‌شده) به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط بلک ماریا خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

کاربر قادر است به یک عنکبوت رتیل‌ریختان بزرگ باستانی تبدیل شود و همچنین می‌تواند فرم انسان-عنکبوت داشته باشد. اگرچه عنکبوت واقعی روزامایگیل کاملا اندازه‌ی کوچکی دارد اما کاربر این میوه متناسب با اندازه بدن طبیعی‌اش تبدیل می‌شود.

قابلیت‌های اصلی کاربر در ایجاد تارهای عنکبوتی چسبناک است. در حالی که عنکبوت‌های واقعی از شکم خود تار را بیرون می‌دهند اما کاربر این میوه قادر به تولید تار حتی از انگشتانش است. تارهای فرد می‌تواند سازه‌هایی را به منظور اسیر کردن یا ناتوان کردن اهداف استفاده کند، و همچنین قادر است از آن به عنوان یک سپر استفاده کند.

ضعف‌ها

تارهای کاربر در صورت منجمد شدن به راحتی قابل شکسته شدن هستند.

در مورد بلک ماریا، قسمت بالای بدن او فرم انسانی خود را حفظ می‌کند و این موضوع می‌تواند ریسک صدمه خوردنش را بالا ببرد.

صفحات دیگر