بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پیکا پیکا نو می

اشتراک‌گذاری

پیکا پیکا نو می

Pika Pika no Mi

پیکا پیکا نو می - وان پیس

معنی

سو سو زدن یا نور

اولین نمایش

چپتر ۵۰۶
قسمت ۴۰۱

پیکا پیکا نو می (Pika Pika no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر امکان ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به نور را می‌دهد، تو از این رو کاربر را به یک انسان نوری تبدیل می‌کند. این میوه کاربر را قادر به حرکت و نقل مکان با سرعت نور می‌کند. پیکا پیکا نو می توسط بورسالینو خورده شد که با نام فرمانده کیزارو شناخته می‌شود.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

کاربر این میوه مانند سایر کاربران کاربران لوگیا قادر به کنترل، ایجاد و تبدیل شدن به یک عنصر است. در مورد این میوه بورسالینو قادر به کنترل، ایجاد و تبدیل شدن به عنصر نور است. به این ترتیب او قادر به استفاده از حملات مبتنی بر نور است. چنین حملاتی شامل پرتاب پرتوهای لیزری از دست‌ها، انگشتان یا پاها است که قادر به ایجاد انفجارهای عظیم و ویرانگر است.

پیکا پیکا نو می
پرتوهای لیزری بورسالینو

واکنش‌های بورسالینو به قدری سریع است که او عملا می‌تواند به نور تبدیل شود و تقریباً از هر حمله‌ای خود را دور کند، حتی شلیک گلوله از فاصله چند متری.

سیلورز ریلی برای دور زدن لمس‌ناپذیری بورسالینو و منحرف کردن حملات او از هاکی استفاده کرد. از آنجایی که میوه او مبتنی بر نور است، برخی از حملاتش مانند لیزرهای او، فقط می‌توانند در خطی مستقیم حرکت کنند.

این میوه ضعف‌های استاندارد میوه‌های شیطانی را دارد.

صفحات دیگر