ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هیه هیه نو می

اشتراک‌گذاری

هیه هیه نو می

Hie Hie no Mi

هیه هیه نو می - وان پیس

معنی

سرد

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۳۰۳
قسمت ۲۲۵

هیه هیه نو می (Hie Hie no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر امکان ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به یخ را می‌دهد، و از این رو کاربر را به یک انسان منجمدشونده تبدیل می‌کند. این میوه توسط کوزان خورده شد که با نام فرمانده آئوکیجی شناخته می‌شود.

صفحات دیگر