بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هیتو هیتو نو می

اشتراک‌گذاری

هیتو هیتو نو می

Hito Hito no Mi

هیتو هیتو نو می - وان پیس

معنی

انسان

نوع

اولین نمایش

چپتر ۱۳۸ (مانگا)
قسمت ۸۳ (انیمه)

هیتو هیتو نو می (Hito Hito no Mi) یک میوه شیطانی از نوع زوئن است که به کاربر اجازه می‌دهد به اراده‌ی خود تبدیل به یک انسان ترکیبی یا یک انسان شود. این میوه توسط تونی تونی چوپر خورده شد و او تبدیل به یک گوزن انسان شد.

صفحات دیگر