بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نکو نکو نو می، مدل: پلنگ

اشتراک‌گذاری

نکو نکو نو می، مدل: پلنگ

Neko Neko no Mi, Model: Leopard

نکو نکو نو می، مدل: پلنگ - وان پیس

معنی

گربه

نوع

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۳۴۸
قسمت ۲۴۵

نکو نکو نو می، مدل: پلنگ (Neko Neko no Mi, Model: Leopard) یک میوه شیطانی از نوع زوئن است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک پلنگ ترکیبی یا کامل را می‌دهد، و کاربر را تبدیل به یک انسان پلنگی می‌کند. این میوه توسط راب لوچی خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

کاربر این میوه در فرم پلنگ ترکیبی و کامل خود با افزایش شدید توان فیزیکی همراه می‌شود لوچی در این حالت قادر به پرت کردن لوفی و زورو از یک ساختمان شد که باعث بی‌هوش شدن زورو شد. کاربر در فرم نیمه-پلنگ بسیار بزرگ است و قد آن از قد اولیه کاربر بسیار بیشتر است. این میوه قابلیت‌هایی همانند یک پلنگ واقعی مثل قدرت، پایداری، سرعت، چابکی، و پنجه و دندان قوی را به کاربر می‌دهد.

بنا بر گفته‌ی تونی تونی چوپر، کاربران زوئن که تبدیل به حیوان می‌شوند به طور طبیعی در نبرد فیزیکی خطرناک‌تر و قدرتمندتر هستند.

این میوه به جز ضعف‌های استاندارد میوه‌های شیطانی به نظر نقطه ضعف دیگری ندارد.

صفحات دیگر