بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقو

اشتراک‌گذاری

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقو

Neko Neko no Mi, Model: Saber Tiger

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقو - وان پیس

معنی

گربه

کاربر

هوز هو

اولین نمایش

چپتر ۹۹۸
قسمت ۱۰۱۲

نکو نکو نو می، مدل: ببر چاقودندان (Neko Neko no Mi, Model: Saber Tiger) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک ببر چاقودندان به شکل ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط هوز هو خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

کاربر قادر به تبدیل شدن به یک گربه بزرگ قدرتمند باستانی است که روی آرواره‌های بالایی خود یک جفت نیش منحنی دارد. قابلیت این میوه به هوز هو که خودش مرد درشت‌اندامی است اجازه می‌دهد تا در فرم کامل حیوانی خود بسیار بزرگ شود.

همانند سایر زوئن‌های باستانی، این میوه نیز به کاربر توان و پایداری بیشتری را نسبت به کاربران زوئن معمولی می‌دهد. کاربر با نیش‌های تیز و بلند خود قادر به حملات گزنده است، و همین طور دارای پنجه‌های جمع‌شدنی است. این میوه در میان زوئن‌های باستانی و با وجود اندازه‌ی بدنی بزرگ کاربر از چابکی بسیار بالایی برخوردار است.

به دلیل وجود دم در این فرم، گاهی ممکن است حریفان از آن بهره ببرند و هوز هو نتواند به خوبی از محدوده آن‌ها فرار کند.

صفحات دیگر