بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

میوه شیطانی مصنوعی

اشتراک‌گذاری

میوه شیطانی مصنوعی

Artificial Devil Fruit

میوه شیطانی مصنوعی - وان پیس

اولین نمایش

چپتر ۶۸۴ (مانگا)
قسمت ۶۱۰ (انیمه)

میوه‌های شیطانی مصنوعی میوه‌هایی ساخته دست بشر هستند که هدف از ساخت آن‌ها این است که همانند میوه‌های شیطانی طبیعی قدرت‌هایی ویژه را به مصرف‌کننده بدهد.

ساخت میوه‌های شیطانی مصنوعی تاکنون دوبار اتفاق افتاده است. یک بار این چنین میوه‌ای توسط وگاپانک، دانشمند بزرگ داشته شد که یک شکست تلقی شد؛ اما این میوه بعدا توسط کوزوکی مومونوسوکه خورده شد و قابلیت تبدیل شدن به اژدها را به او داد. بعدها سزار دلقک قادر شد میوه‌هایی از نوع زوئن مصنوعی را تولید انبوه کند که دگرگونی‌های حیوانی مختلف را برای کاربران میسر می‌کرد و این میوه اسمایل نامیده می‌شد. هزاران عضو از دزدان دریایی جانوران از میوه‌های اسمایل استفاده کردند.

صفحات دیگر