بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

موکو کوکو نو می

اشتراک‌گذاری

موکو کوکو نو می

Moku Moku no Mi

موکو کوکو نو می - وان پیس

معنی

صدای دود موج‌دار

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۱۰۰
قسمت ۴۸

موکو کوکو نو می (Moku Moku no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر اجازه ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به دود را می‌دهد. این میوه توسط اسموکر خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

همانند سایر میوه‌های لوگیا، کاربر می‌تواند در زمان حمله به او از قابلیت این میوه برای تبدیل شدن به دود استفاده کند و آسیب‌ناپذیر بماند. همچنین به مانند سایر میوه‌های لوگیا کاربر امکان «شناوری» دارد که در حرکت و سرعت او تاثیر به سزایی دارد.

تونایی تهاجمی اصلی این میوه از امکان تغییر تراکم دود تولید شده توسط کاربر است. این موضوع به اسموکر اجازه می‌دهد تا با دود لمس‌ناپذیر خود اهدافش را محاصره کند و به آن‌ها ضربه بزند.

موکو کوکو نو می
خنثی شدن تونایی‌های میوه موکو و میوه مرا مرا در تقابل با هم

نشان داده شده است که توانایی این میوه در برابر یک میوه آتشی می‌تواند قدرت‌های هر دو میوه را خنثی کند. با لمس‌ناپذیری کاربر، تنها راه برای آسیب زدن به آن استفاده از هاکی یا ضعف‌های استاندارد میوه‌های شیطانی است.

صفحات دیگر