بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

موچی موچی نو می

اشتراک‌گذاری

موچی موچی نو می

Mochi Mochi no Mi

موچی موچی نو می - وان پیس

معنی

موچی

اولین نمایش

چپتر ۸۶۳
قسمت ۸۳۳

موچی موچی نو می (Mochi Mochi no Mi) یک میوه ویژه از نوع پارامسیا است که به کاربر امکان تولید، کنترل و تبدیل شدن به موچی (نوعی کیک ژاپنی ساخته شده از غلات چسبناک) را می‌دهد. این میوه توسط شارلوت کاتاکوری خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

کاربر قادر است هر بخشی از بدن خود را به موچی سفیدرنگ بسیار چسبناک و ضخیم تبدیل کند و آن را هر طور می‌خواهد کنترل کند. کاربر می‌تواند ساختارهای همانند دیوار و سایر اشیای سخت را ایجاد کنند. همچنین به دلیل انعطاف‌پذیری و سازگاری موچی با هاکی، می‌تواند اشکال مختلف بزرگی مثل مشت، ریشه و حتی چماق میخ‌دار را ایجاد کرد.

توانایی این میوه به عنوان یک میوه پارامسیا در تبدیل کردن خود کاربر به موچی منحصر به فرد است، و این ویژگی بیشتر برای میوه‌های لوگیا صادق است.

ضعف‌ها

با این حال موچی می‌تواند تا حدی چسبناکی خود را از دست بدهد در صورتی که میزانی مایع به آن اضافه شود، و از همین رو حریف می‌تواند از تله‌ی آن فرار کند. همچنین موچی خوردنی است، به ویژه اگر کاربر به طور فعال آن را کنترل نکند، که این موضوع به فردی مثل لوفی که اشتهای بالای دارد اجازه می‌دهد تا آن را بخورد.

صفحات دیگر