ویکی وان پیس

موری موری نو می

اشتراک‌گذاری

موری موری نو می

Mori Mori no Mi

موری موری نو می - وان پیس

معنی

جنگل

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۱۰۵۲ (مانگا)

موری موری نو می (Mori Mori no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر امکان ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به حیات گیاه را می‌دهد، و کاربر را تبدیل به یک انسان جنگلی می‌کند. این میوه توسط آراماکی خورده شد که بیشتر با نام فرمانده ریوکوگیو شناخته می‌شود.