بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لوگیا

اشتراک‌گذاری

لوگیا

Logia

لوگیا - وان پیس

معنی

سیستم طبیعت

اولین نمایش

فصل ۹۷ (مانگا)
قسمت ۴۸ (انیمه)

لوگیا (Logia) یکی از سه نوع اصلی میوه شیطانی است.

مشخصه‌ی میوه شیطانی لوگیا این است که کاربر آن قادر به تبدیل، ایجاد، و کنترل یک عنصر یا نیروی طبیعی است. هر سه شرایط نام برده برای تشخیص یک میوه‌ی لوگیا ضرورت دارد.

گفتنی است که میوه‌هایی که به کاربر خود اجازه‌ی ایجاد و کنترل سم، موم، یا دیگر ماده‌ها را می‌دهد و کاربر قادر نیست بدن خود را به آن عنصر تبدیل کند در دسته‌ی پارامسیا قرار می‌گیرد؛ البته استثناهایی مثل میوه‌ی یامی یامی نو می وجود دارد.

به همین ترتیب اگر میوه‌های شیطانی بدن کاربر را به یک ماده تغییر دهد اما آن کاربر قادر به کنترل و ایجاد ماده‌ی مذکور نباشد نیز آن میوه در دسته‌ی پارامسیا قرار می‌گیرد. علاوه بر این اگر تمام شرایط برقرار باشد اما ماده‌ی ایجاد شده یک نیروی طبیعی نباشد نیز میوه در دسته‌ی لوگیا قرار نخواهد گرفت.

یکی از ویژگی‌های مشترک کاربران این نوع میوه‌ها، قابلیت ایجاد یک بدن غیر قابل لمس است، اگرچه میوه یامی یامی و برخی از میوه‌های دیگر از چنین قابلیتی بهره نمی‌برند، بنابراین این ویژگی یک ضرورت نیست.

میوه‌های شیطانی لوگیا به عنوان قوی‌ترین و همین طور نادرترین نوع از میوه‌ها در نظر گرفته می‌شوند (بدون در نظر گرفتن زیر-دسته‌ی زوئن افسانه‌ای از میوه‌های شیطانی زوئن).

اصطلاح لوگیا اولین با توسط لاکی، وقتی در مورد قابلیت‌های انل صحبت می‌کرد، مورد اشاره قرار گرفت.

کاربران برجسته

صفحات دیگر