ویکی وان پیس

سونا سونا نو می

اشتراک‌گذاری

سونا سونا نو می

Suna Suna no Mi

سونا سونا نو می - وان پیس

معنی

شن

اولین نمایش

چپتر ۱۲۷
قسمت ۷۷

سونا سونا نو می (Suna Suna no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر اجازه‌ی ایجاد، کنترل، و تبدیل شدن به شن را می‌دهد، و از این رو کاربر را به یک انسان شنی تبدیل می‌کند. این میوه توسط کروکودایل، شیچیبوکای سابق خورده شد که با نام مستعار آقای ۰ شناخته می‌شد.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

قدرت‌ها

سونا سونا نو می
رد شدن حملات دشمن از بدن شنی کروکودایل

این میوه امکان تولید و کنترل میزان بزرگی از شن را به کاربر می‌دهد. زمانی که کاربر تبدیل به شن می‌شود، حملات فیزیکی معمول و پرتابه‌هایی که از جنس سنگ-آبی نیستند از بدن او رد می‌شوند و این موضوع مزیب بزرگی در دفاع و تحرک در نبرد است. همچنین شن می‌تواند تبدیل به فرم اصلی حمله‌ی کاربر شود، به طوری که خودش را به فرم تیغه‌های شنی با اندازه‌های مختلف درآورد، یا طوفان‌های شنی تخریب‌کننده را ایجاد کند. این توانایی در یک محدوده بیابانی می‌تواند قوی‌تر هم ظاهر شود.

ضعف‌ها

ضعف اصلی قدرت این لوگیا وقتی است که در معرض مایعات قرار می‌گیرد، به طوری که شن‌های کاربر با تماس با مایعات از جمله خون سفت می‌شود. این موضوع باعث جلوگیری از پراکندگی شن می‌شود و به طور موقت کاربر را آسیب‌پذیر می‌کند. با این حال این محدودیت ظاهرا در مورد نوع مایع می‌تواند متفاوت باشد و گاهی اثرگذار نباشد.