بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل

اشتراک‌گذاری

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل

Sara Sara no Mi, Model: Axolotl

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل - وان پیس

معنی

سمندر

نوع

کاربر

اسمایلی

اولین نمایش

چپتر ۶۶۸ (مانگا)
قسمت ۵۹۴ (انیمه)

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل (Sara Sara no Mi, Model: Axolotl) یک میوه شیطانی از نوع زوئن است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به یک اکسولوتل (سمندر) ترکیبی یا یک اکسولوتل کامل تبدیل شود. این میوه توسط اسمایلی، حیوان دست‌آموز سزار دلقک خورده شد اما پس از مرگش رها شد.

صفحات دیگر