ویکی وان پیس

زوشی زوشی نو می

اشتراک‌گذاری

زوشی زوشی نو می

Zushi Zushi no Mi

زوشی زوشی نو می - وان پیس

معنی

صدای پایکوبی‌های سنگین

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۷۰۱
قسمت ۶۳۱

زوشی زوشی نو می (Zushi Zushi no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر اجازه می‌دهد نیروهای گرانشی را ایجاد و دستکاری کند. این میوه توسط ایشو که بیشتر با نام فرمانده فوجیتورا شناخته می‌شود، خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

قابلیت این میوه به کاربر اجازه می‌دهد تا هر موجود و شی را به راحتی حرکت دهد، که این می‌تواند شامل تعداد زیادی از آن‌ها تا حرکت دادن یک کشتی جنگی عظیم باشد.

با این حال قدرت‌های گرانشی کاربر می‌تواند با حمله کردن به خود کاربر مختل شود. همچنین افراد در صورت قدرت فیزیکی کافی می‌توانند در برابر آن مقاومت کنند و خود را در مکان کنونی نگه دارند.