ویکی وان پیس

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن

اشتراک‌گذاری

ریو ریو نو می، مدل: تراندن

Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن - وان پیس

معنی

اژدها، بی‌دندان‌بال

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۹۳۰
قسمت ۹۲۴

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن (Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک ترانادن (بی‌دندان‌بال) ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط کینگ خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

کاربر این میوه امکان تبدیل شدن به یک ترانادن، خزنده‌ای درنده، بزرگ و قادر به پرواز را می‌دهد. کاربر در این فرم قادر است با سرعت بالایی پرواز کند و از مسافت‌های دور را سریع پوشش دهد، و همچنین قدرت کلی فیزیکی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن
شیرجه کینگ ضربه زدن به سانجی با منقار خود

همانند سایر مدل‌های ریو ریو نو می، کاربر این میوه هم دارای سرسختی و تحمل بیشتری نسبت به کاربران زوئن پایه است. سرعت بالا در پرواز و قدرت کاربر به شکلی است که او می‌تواند حمله‌ای خشونت‌بار را انجام دهد و ضربه‌ای قابل توجه را به هدف وارد کند. منقار ترانادن کاربر بلند، مستحکم، و همانند سلاح تیز است و این موضوع به کینگ اجازه می‌دهد تا به اهداف کوچکتر نیز دسترسی داشته باشد.

هیچ نقطه ضعف شناخته شده‌ای به جز ضعف‌های استاندارد میوه‌های شیطانی برای این میوه وجود ندارد.