بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن

اشتراک‌گذاری

ریو ریو نو می، مدل: تراندن

Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن - وان پیس

معنی

اژدها، بی‌دندان‌بال

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۹۳۰
قسمت ۹۲۴

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن (Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon) یک میوه شیطانی از نوع زوئن باستانی است که به کاربر امکان تبدیل شدن به یک ترانادن (بی‌دندان‌بال) ترکیبی یا کامل را می‌دهد. این میوه توسط کینگ خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

کاربر این میوه امکان تبدیل شدن به یک ترانادن، خزنده‌ای درنده، بزرگ و قادر به پرواز را می‌دهد. کاربر در این فرم قادر است با سرعت بالایی پرواز کند و از مسافت‌های دور را سریع پوشش دهد، و همچنین قدرت کلی فیزیکی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

ریو ریو نو می، مدل: ترانادن
شیرجه کینگ ضربه زدن به سانجی با منقار خود

همانند سایر مدل‌های ریو ریو نو می، کاربر این میوه هم دارای سرسختی و تحمل بیشتری نسبت به کاربران زوئن پایه است. سرعت بالا در پرواز و قدرت کاربر به شکلی است که او می‌تواند حمله‌ای خشونت‌بار را انجام دهد و ضربه‌ای قابل توجه را به هدف وارد کند. منقار ترانادن کاربر بلند، مستحکم، و همانند سلاح تیز است و این موضوع به کینگ اجازه می‌دهد تا به اهداف کوچکتر نیز دسترسی داشته باشد.

هیچ نقطه ضعف شناخته شده‌ای به جز ضعف‌های استاندارد میوه‌های شیطانی برای این میوه وجود ندارد.

صفحات دیگر