بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جیکی جیکی نو می

اشتراک‌گذاری

جیکی جیکی نو می

Jiki Jiki no Mi

جیکی جیکی نو می - وان پیس

معنی

مغناطیس

اولین نمایش

چپتر ۵۰۴
قسمت ۳۹۸

جیکی جیکی نو می (Jiki Jiki no Mi) یک میوه از نوع پارامسیا است که به کاربر امکان ایجاد نیروهای مغناطیسی و استفاده از آن‌ها برای کنترل فلز را می‌دهد. این میوه توسط یوستاس کید خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

جیکی جیکی نو می
ایجاد یک بازوی بزرگ از قراضه‌های فلزی

کاربر قادر به تولید میدان‌های مغناطیسی است که به واسطه‌ی آن با بدن خود می‌تواند فلزات را جذب یا دفع کند. این موضوع تقریبا مزیتی بزرگ در برابر اکثر سلاح‌های دنیا مثل شمشیرها، تفنگ‌ها و توپ‌ها است. کاربر با استفاده از دفع کردن می‌تواند فلزات را به عنوان پرتابه به سمت حریفان پرتاب کند، و با استفاده از جذب کردن می‌تواند حریفان را خلع سلاح کند. در مجموع نیروهای مغناطیسی بسیار قوی هستند و مقاومت در برابر آن‌ها اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است.

این میوه همچنین به کاربر تا حدی امکان جمع‌آوری اشیای فلزی در اطراف بدن به شکل‌های مختلف را می‌دهد و کاربر به راحتی می‌تواند با آن‌ها حرکت کند.

ضعف‌ها

کارکردهای نبردی این میوه بسیار وابسته به میزان فلز موجود در محیط است، به خصوص برای ایجاد سازه‌های بزرگ و پیچیده. ضعف دیگر شناخته شده این است که نیروهای مغناطیسی برای نگه داشتن فلزات بزرگ با صدمه دیدن کاربر ضعیف می‌شوند.

صفحات دیگر