ویکی وان پیس

توری توری نو می، مدل: ققنوس

اشتراک‌گذاری

توری توری نو می، مدل: ققنوس

Tori Tori no Mi, Model: Phoenix

توری توری نو می، مدل: ققنوس - وان پیس

معنی

پرنده، ققنوس

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۵۵۳
قسمت ۴۶۴

توری توری نو می، مدل: ققنوس (Tori Tori no Mi, Model: Phoenix) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر قدرت تبدیل شدن به یک ققنوس یا ققنوس ترکیبی را می‌دهد. این میوه توسط مارکو مصرف شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

قدرت‌ها

این میوه شیطانی قدرت تبدیل شدن به یک ققنوس بزرگ شعله‌ور آبی را مهیا می‌کند، و همین طور امکان ترکیب انسان-ققنوس را می‌دهد. همانند سایر میوه‌های زوئن این میوه نیز افزایش قدرت فیزیکی کلی را ارائه می‌کند به طوری که مارکو قدرت کافی برای عقب نگه داشتن دو کاربر قدرتمند زوئن باستانی را داشت. به عنوان یک زوئن پرنده، کاربر می‌تواند با سرعت بالایی پرواز کند. فرم ققنوس دارای چنگال‌های پای تیز است که می‌تواند ضرباتی برنده را وارد کند.

پوشش شعله‌ی ققنوس دارای خاصیت التیام وسیعی است. کاربر با پوشش بدن خود با شعله‌ها می‌تواند به سرعت جراحات خو را بازسازی کند و این شامل جراحات مرگبار هم می‌شود. کاربر می‌تواند با تغییر حالت به فرم ققنوس به طور خودکار تمام صدمات فرم انسانی خود را التیام دهد.

همچنین در نبرد شعله‌های ققنوس می‌تواند در دفاع کردن بسیار موثر باشد و از بدن همانند یک سپر محافظت کند. شعله‌های ققنوس علاوه بر خود کاربر می‌تواند در مورد موجودات زنده دیگر به منظور بهبود دادن آن‌ها استفاده شود اما اثر آن کمتر است.

ضعف‌ها

در حالی که امکان التیام دادن کاربر بسیار موثر است اما این قابلیت با محدودیت‌های همراه است و میزان التیام یافتن جراحات در بلند-مدت محدود است، اگرچه این محدودیت به طور دقیق مشخص نشده است.

دیده شده است که در نبردها مارکو جراحات جدی خود را به سرعت التیام می‌دهد اما موارد جزئی‌تر مثل رخم‌ها را رها می‌کند. همچنین نرخ بهبود او ممکن است وابسته به سطح تبدیل به فرم ققنوس باشد.

استفاده از شعله‌های آبی برای درمان افراد دیگر آنچنان قدرتمند نیست.