بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ایتو ایتو نو می

اشتراک‌گذاری

ایتو ایتو نو می

Ito Ito no Mi

ایتو ایتو نو می - وان پیس

معنی

رشته، نخ

اولین نمایش

چپتر ۲۳۴
قسمت ۱۵۱

ایتو ایتو نو می (Ito Ito no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به کاربر امکان ایجاد و دستکاری رشته‌های نخی را می‌دهد، و او را تبدیل ب یک انسان رشته‌ای می‌کند. این میوه توسط دن‌کیشوت دوفلامینگو، شیچیبوکای سابق خورده شد.

قدرت این میوه اولین بار در آرک جایا و چند بار پس از آن نمایش داده شد، اما نام یا توضیحی در مورد آن تا آرک درسروزا گفته نشد.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

قدرت‌ها

کاربر این میوه قدرت تولید و کنترل رشته‌هایی ریز، باریک و سفیدرنگ را دارد که این رشته‌ها می‌تواند به هر سطحی (حتی اهداف غیرجامد مثل ابرها) متصل شود. این نخ‌ها می‌توانند از انگشتان و کف دست کاربر تولید شود و به منظور اهداف مختلف مثل دستکاری حرکات افراد تا بریدن چیزهای مختلف مثل بخش‌های بدن استفاده شود.

ایتو ایتو نو می
دوفلامینگو در حال بخیه زدن اندام خود

دوفلامینگو خودش قدرت‌های این میوه شیطانی را همه کاره توصیف کرده است به طوری که در شرایط اورژانسی که جراحات سنگینی را از ترافالگار لا دریافت کرده بود، او قادر به بخیه زدن اندام داخلی خود با نخ شد و از مرگ احتمالی نجات پیدا کرد. علاوه بر این، رشته‌ها می‌توانند به هاکی بوسوشوکو آغشته شوند و قدرت بیشتری برای چیره شدن بر میوه‌های شیطانی تدافعی مثل لمس‌ناپذیری اسموکر پیدا کند.

ضعف‌ها

همان طور که لا اشاره کرده است، یکی از ضعف‌های این میوه این است که وقتی در آسمان هیچ ابری وجود نداشته باشد کاربر قادر نیست در هوا حرکت کند. همچنین رشته‌های این میوه در برش سنگ آبی (ماده‌ای غیرقابل تخریب که قدرت‌های میوه شیطانی را خنثی می‌کند) ناتوان است. همچنین سایر افراد با استفاده از هاکی بوسوشوکو روی سلاح‌های خود می‌توانند از برش این رشته‌ها جلوگیری کنند. همچنین در صورت از دست رفتن هوشیاری کاربر، رشته‌های او در هوا ناپدید می‌شوند.

صفحات دیگر