ویکی ناروتو / بوروتو

سای

اشتراک‌گذاری

سای

Sai

سای - ناروتو / بوروتو

تاریخ تولد

۲۵ نوامبر

جنسیت

مذکر

پیشه

ناظر امتحانات چونین
سردسته آنبو

تیم

تیم کاکاشی
جوخه هشت مرد
تیم یک (تنها در انیمه)
تیم نجات هانابی (تنها در فیلم)
اینو-ساکو-سای (تنها در رمان)
تیم ۲۵ (تنها در انیمه)
کونوها ۱۱ (تنها در انیمه)

قبیله

قبیله یاماناکا

درجه

بخش دوم: آنبو
دوره نانوشته: چوبو

خانواده

اینوجین یاماناکا (پسر)
شین (برادر ناتنی)
اینو یاماناکا (همسر)

گونه طبیعت

رهاسازی سنگ
رهاسازی آب
رهاسازی آتش
رهاسازی یانگ

سای یاماناکا (Sai Yamanaka) یک چوبو از قبیله یاماناکا در دهکده کونوهاگاکوره است. قبل از این، او یک آنبو در سازمان روت بود. به دلیل آموزش‌های مرتبط به این سازمان، سای مجبور بود تمام احساسات خود را از بین ببرد، و از همین رو او به سختی با دیگران ارتباط برقرار می‌کرد. وقتی او به عنوان جایگزین ساسوکه به تیم کاکاشی پیوست، به مرور در مورد احساسات افراد بیشتر یاد گرفت و سعی کرد تا شخصیت خود را توسعه دهد، و احساساتی را که مجبور بود آن‌ها را سرکوب کند دوباره بازیابی کرد.

توانایی‌ها

آمار و ارقام