ویکی ناروتو / بوروتو

دنیای خالص

اشتراک‌گذاری
رین در برزخ اوبیتو را ملاقات می‌کند

دنیای خالص (Pure Land) جایی است که ارواح موجودات زمینی بعد از مرگ به آنجا می‌روند. روح‌هایی که مهر و موم شده‌اند تا زمان آزاد شدن مهر نمی‌توانند وارد این سرزمین شوند. علاوه بر این تنها روح‌های که ساکن سرزمین خالص هستند می‌توانند با فن احضار: تناسخ دنیای ناپاک دوباره احیا شوند، با این حال این افراد پس از احیا شدن هیچ چیزی از زمان حضورشان در این سرزمین را به یاد نمی‌آورند.

برزخ

فرد مرده برای رسیدن به این سرزمین ابتدا به یک دنیای میانی منتقل می‌شود، جایی که فرد در آن می‌تواند با افراد دیگری مثل بستگان و دوستان خود ملاقات کند. افراد موجود در این دنیا افرادی هستند که به خاطر حسرت‌های زمینی آنجا را ترک نمی‌کنند یا این که در انتظار فرد دیگری هستند. بر خلاف سرزمین خالص اگر فردی از این دنیا احیا شود خاطراتش از برزخ را به یاد خواهد داشت. اوبیتو اشاره کرده است که چاکرا قدرتی است که این دنیا را به دنیای واقعی متصل می‌کند.