ویکی ناروتو / بوروتو

حمله روباه شیطانی نه-دم

اشتراک‌گذاری

حمله روباه شیطانی نه-دم به کونوهاگاکوره در شب ۱۰ اکتبر و دوازده سال قبل از شروع مجموعه اتفاق افتاد. پس از تلفات و خسارات بسیار، رهبر این دهکده یعنی هوکاگه چهارم قادر به متوقف کردن نه-دم شد، با این حال او برای مهر و موم کردن این روباه در پسر نوزادش ناروتو اوزوماکی، جان خودش را از دست داد.

حمله روباه شیطانی نه-دم
حمله روباه شیطانی نه-دم

پیش‌زمینه

میناتو نامیکازه به تازگی به مقام هوکاگه منصوب شده بود و با زن جوانی به نام کوشینا اوزوماکی که جینچوریکی نه-دم بود ازدواج کرده بود. وقتی كوشینا باردار شد و تولد پسر آن‌ها نزدیک بود، باید اقداماتی احتیاطی انجام می‌شد تا در زمان ضعیف شدن مهر و موم، تهدید رهاسازی نه-دم به حداقل برسد. اخبار مربوط به بارداری کوشینا از دید عموم مخفی نگه داشته شده بود و زایمان او در غاری دور از دهکده انجام می‌شد. هوکاگه سابق یعنی هیروزن ساروتوبی مسئول فراهم کردن امنیت بود: او چندین آنبو را برای محافظت از منطقه گماشته بود، و همسرش نیز نقش ماما را ایفا می‌کرد. در همین زمان، میناتو برای کنترل مهر و موم تلاش می‌کرد و هدفش این بود که به محض تولد پسرشان این مهر را دوباره تقویت و به حالت اولیه خود باز گرداند.

علی رغم تمام این مخفی‌کاری‌ها اما توبی خبر بارداری کوشینا را از زبان یکی از شاگردان میناتو یعنی کاکاشی هاتاکه شنید. کاکاشی وقتی در حال صحبت کردن سر قبر رین نوهارا بود به این موضوع اشاره کرد. توبی به منطقه نفوذ کرد و آنبوهای مستقر را کشت و لحظاتی پس از تولد ناروتو، به داخل غار رسید. توبی ماماها را کشت و ناروتو را به گروگان گرفت و تهدید کرد در صورت تلاش میناتو برای بازگرداندن مهر نه-دم، او را خواهد کشت. میناتو توانست ناروتو را پس بگیرد، اما متوجه برچسب‌های انفجاری روی او شد. میناتو مجبور شد برای حفظ امنیت ناروتو، با اجرای یک تکنیک تلپورت کند و کوشینا را با توبی تنها بگذارد.

توبی اقداماتی برای تضعیف بیشتر مهر و موم انجام داد و کوشینا را به مکان دیگری منتقل کرد. در حالی که مهر در حال شکستن بود، او با استفاده از شارینگان وارد ناخودآگاه کوشینا شد و نه-دم را تحت کنترل خود گرفت. نه-دم استخراج شد، با این حال کوشینا به دلیل میراث اوزوماکی زنده ماند. توبی سعی کرد با نه-دم کوشینا را بکشد، اما میناتو به موقع رسید و او را نجات داد و به محلی که ناروتو در آن بود فرار کرد. توبی بدون توجه به آن‌ها نه-دم را به سمت دهکده هدایت کرد و این شروع حمله روباه شیطانی به کونوها بود.