بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حافظ زمان

اشتراک‌گذاری
حافظ زمان
کرونیکا، نگهبان اولیه زمان

نگهبان یا حافظ زمان (Keeper of Time) که گاهی اوقات به تنها با عنوان حافظ شناخته می‌شود، موجودی قدرتمند در دنیای مورتال کمبت است. حافظ عنوان شخصی است که جریان تمام خطوط زمانی را در مجموعه نظارت و کنترل می‌کند، تا جایی که می‌تواند در صورت تمایل، تایم خط‌ها را به طور کامل از نو راه اندازی کند.

مفهوم و خلقت

شبیه به مفهوم چندجهانی، ایده‌ی خطوط زمانی متعدد و همچنین واقعیت‌های چندگانه در مورتال کمبت (۲۰۱۱) ایجاد شد ریدن با ارسال پیامی ذهنی به خود گذشته‌اش، خط زمانی را به شدت تغییر داد تا از آرماگدون جلوگیری کند. این موضوع در مورتال کمبت ۱۱ به اوج خود رسید، به طوری که کرونیکا به عنوان یک تایتان معرفی شد که توانایی دستکاری در جریان زمان و در عین حال کنترل کامل بر آن و سرنوشت همه افراد را داشت.

در MK11، همچنین مشخص شد که خطوط زمانی زیادی در جهان مورتال کامبت وجود دارد، و نگهبان زمان هر خط زمانی را به دلخواه خود زیر نظر دارد. اگر رویدادی در جهان مورتال کامبت اتفاق می‌افتد و با نگرش حافظ مطابقت نداشت، این خط زمانی پاک یا رها می‌شد.

صفحات دیگر