مورتال کمبت

ترایبورگ (Triborg)

اشتراک‌گذاری

ترایبورگ

Triborg

ترایبورگ (Triborg) مورتال کمبت

خاستگاه

Earthrealm

سکونت

Earthrealm

گونه

سایبورگ

سلاح

سلاح‌های سایبرنتیک

شیوه‌های مبارزه

شیوه مبارزه‌ی تکامل یافته از سکتور، سایرکس، اسموک و ساب-زیرو

ترایبورگ (Triborg) شخصیتی در مجموعه بازی مورتال کمبت است. او اولین بار در Mortal Kombat X و به عنوان یک شخصیت قابل دانلود به بازی اضافه شد.

درباره ترایبورگ

استاد اعظم لین کوئی قبل از مرگش تمام اعضای قبیله را در آزمون‌هایی شرکت می‌داد و بدون اطلاع آن‌ها، به طور مخفیانه تمام اطلاعات مربوط به آن‌ها را ثبت و در مکانی نامعلوم نگهداری می‌کرد. پس از اینکه ساب-زیرو اقدام به کشتن سکتور کرد و به طور انفرادی لین کوئی را شکست داد، نیروهای ویژه موفق به یافتن محفظه‌ی اطلاعاتی مخفی شدند و سعی کردند این اطلاعات را در آزمایشگاه خود روی یک بدن آزمایشی امتحان کنند. در طی این فرآیند آگاهی سکتور، سایرکس، اسموک (و همین طور ساب-زیروی سایبری) با هم ادغام شدند. این آگاهی شکل گرفته خود را  ترایبورگ نامید و تمام اعضای نیروهای ویژه که در آزمایشگاه حاضر بودند را قتل عام کرد و سپس فرار کرد.

Triborg یک مدل بسیار پیشرفته از طرح سایبری لین کوئی است و به همین سبب یک دشمن بسیار خطرناک قلمداد می‌شود. او در واقع حامل شیوه‌های مبارزه و تجهیزات چهار عضو پیشین لین کوئی یعنی سکتور، سایرکس، اسموک و ساب-زیرو است.