جنگجویان سه (Warriors Three)

جنگجویان سه

Warriors Three

جنگجویان سه (Warriors Three) - دنیای سینمایی مارول

اعضا

فاندرل
هوگن
ولستاگ

موقعیت

آسگارد

وابسته به

آسگاردیان

حضور در

Thor
Thor: The Dark World
Thor: Ragnarok

وضعیت

از بین رفته

جنگجویان سه (Warriors Three) یک گروه نخبه از جنگجویان اهل آسگارد بودند که از تعدادی از بهترین مبارزان آسگارد تشکیل شده‌اند.

تاریخچه

جنگجویان سه در مراسم تاج‌گذاری ثور حاضر شدند. بعد از این که غول‌های یخی مهاجم شکست خوردند، ثور این گروه، بانو سیف و لوکی را متقاعد کرد که برای گرفتن انتقام به یوتون‌هایم بروند. آن‌ها مبارزه با غول‌های یخی را ادامه می‌دهند تا زمانی که اودین ظاهر می‌شود و آن‌ها را به آسگارد بازمی‌گرداند و ثور را نیز به زمین تبعید می‌کند.

لوکی که در آن زمان بر تخت سلطنت نشسته بود درخواست برای بازگشت ثور را رد می‌کند. جنگجویان که مایوس شده بودند هایم‌دل را متقاعد می‌کنند تا اجازه دهد آن‌ها به همراه سیف به زمین بروند. لوکی، ویرانگر را برای حمله و کشتن تمام آسگاردیان روی زمین می‌فرستد. آن‌ها با همکاری هم با ویرانگر می‌جنگند اما نمی‌توانند آن را شکست دهند. ثور با فداکاری از دوستانش در مقابل ویرانگر محافظت می‌کند و شایستگی خود را ثابت می‌کند. او بعد از دریافت چکش مولنیر موفق به شکست دادن دشمن می‌شود. ثور و سایر افراد به آسگارد بازمی‌گردند. در حالی که جنگجویان سه و بانو سیف می‌مانند تا به هایم‌دل کمک کنند، ثور به سراغ لوکی می‌رود تا او را شکست دهد.

بعد از پایان بحران سه جنگجو در جشن بعد از آن اتفاقات حاضر بودند.

جنگجویان سه قبل از این که به جنگ غارتگران بروند به یک سخنرانی از ثور گوش دادند. آن‌ها همراه با بانو سیف در نبرد واناهایم به ثور کمک کردند و بسیاری از غارتگران را کشتند. زمانی که جنگ تمام شد، هوگن تصمیم گرفت کنار مردمش بماند در حالی که ولستاگ و فاندرل به آسگارد برگشتند، جایی که این دو به ثور کمک کردند تا لوکی را برای متوقف کردن Malekith آزاد کند.

به دنبال مرگ اودین، هلا فرصت را برای حمله به آسگارد مناسب دانست و به پل بیفروست رسید، جایی که ولستاگ و فاندرل آنجا بودند. آن‌ها سعی کردند جلوی خدای مرگ را بگیرند اما او به سرعت بر آن‌ها غلبه کرد و هر دوی آن‌ها را کشت. بعد از این که هلا تاج و تخت آسگارد را تصاحب کرد، هوگن با هدایت دسته‌ای از آین‌هرجار برای دستگیر کردن هلا اقدام کرد، اما هلا باری دیگر به راحتی دشمنانش را از پیش رو برداشت و با کشتن هوگن به هستی جنگجویان سه پایان داد.

اعضا

هر سه عضو توسط هلا کشته شده‌اند.

  • فاندرل (Fandral)
  • هوگن (Hogun)
  • ولستاگ (Volstagg)