بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تسهیلات انتقام‌جویان جدید

اشتراک‌گذاری

تسهیلات انتقام‌جویان جدید

New Avengers Facility

تسهیلات انتقام‌جویان جدید - دنیای سینمایی مارول

قاره

آمریکای شمالی

موقعیت

نیویورک

اعضای برجسته

تونی استارک
پپر پاتز
هپی هوگن
ویژن
ماریا هیل
جیمز رودز
نیک فوری
هلن چو
اریک سلویگ
استیو راجرز
واندا مکسیموف
سم ویلسون
ناتاشا رومنوف

وابسته به

صنایع استارک
انتقام‌جویان

حاضر در

Avengers: Age of Ultron
Ant-Man
Captain America: Civil War
Spider-Man: Homecoming
Avengers: Infinity War
Avengers 4

تسهیلات انتقام‌جویان جدید (New Avengers Facility) پایگاه اصلی انتقام‌جویان بعد از شکست آلترون و استمرار نیروهای جدید گروه است.

بعد از جنگ داخلی انتقام‌جویان، تونی استارک همچنان استفاده از این تسهیلات را به عنوان محل استقرار اصلی ادامه داد، و بعد از فروش برج انتقام‌جویان، تمام تجهیزات را به این تسهیلات انتقال داد.

صفحات دیگر