ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گور قصاب خدا

اشتراک‌گذاری

گور قصاب خدا

Gorr the God Butcher

گور قصاب خدا - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

گور

نام مستعار

گور قصاب خدا

جنسیت

مذکر

تاریخ مرگ

بهار ۲۰۲۴

بازیگر

کریستین بیل

گور قصاب خدا (Gorr the God Butcher) یک قاتل کهکشانی کینه‌توز بود که به دنبال انقراض همه خدایان بود. گور زمانی مردی خدا دوست و صلح‌طلب بود، اما پس از مرگ دخترش ایمان خود به خدایان را از دست داد. گور از اینکه چگونه خدایان رنج او را کوچک جلوه داده بودند، خشمگین شد و با سلاح قدرتمند نکروسورد دست به کشتاری بی‌رحمانه زد و خدایان را یکی یکی کشت، تا با رسیدن به ابدیت آرزوی خود را برآورده کند. او برای باز کردن دروازه‌های ابدیت نیاز به دسترسی به پل بایفراست داشت، و از این رو کودکانی از نیو آسگارد را ربود تا خدای ثور را به سوی خود فریب دهد و سلاح او را به دست آورد، سلاحی که قادر به احضار کردن بایفراست بود. در مواجهه‌ی قلمرو سایه، گور موفق شد استورم‌بریکر را بدزدد و به سوی ابدیت پیروی کند، جایی که در آنجا او دوباره با ثور و مایتی ثور روبرو شد که آن‌ها قادر به شکستن نکروسورد شدند. گور که در حال مرگ بود موفق به رسیدن به ابدیت شد و سرانجام توسط ثور متقاعد شد که عشق را بر مرگ انتخاب کند. آرزوی گور برای بازیابی دختر او برآورده شد و او دخترش را به ثور سپرد و در نهایت به عنوان فردی رضایت‌مند جان خود را از دست داد.

صفحات دیگر