ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گرین گابلین

اشتراک‌گذاری

گرین گابلین

Green Goblin

گرین گابلین - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

نورمن ورجیل آزبورن

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

عنوان

دکتر

وابسته به

آزکورپ

بازیگر

ویلم دیفو

دکتر نورمن ورجیل آزبورن (Norman Virgil Osborn) یک دانشمند و مدیرعامل آسکورپ است. زمانی که آزبورن یک سروم ناکامل تقویتی را روی خود آزمایش کرد، او یک هویت جداگانه را در خود توسعه داد که با نام گرین گابلین شناخته می‌شود. گرین گابلین به مبارزه با مرد عنکبوتی پرداخت تا این که سرانجام با گابلین گلایدر خود کشته شد. با این حال گرین گابلین از طریق مالتی‌ورس و به خاطر جادوی ناموفق دکتر استرنج به دنیایی دیگر منتقل شد. آزبورن گمشده در این واقعیت ناآشنا کنترل ذهن خودش را دوباره پس گرفت و به مرد عنکبوتی پناه برد که قصد درمان آزبورن و سایر شروران مالتی‌ورس را داشت. با این حال در مقطعی دوباره گرین گابلین بر او چیره شد و باعث مرگ می پاکر شد. در نبردی نهایی روی مجسمه آزادی، گرین گابلین با مرد عنکبوتی تقابلی داشت، که پارکر سعی کرد انتقام مرگ می را از او بگیرد، اما گرین گابلین توسط مرد عنکبوتی دنیای خودش نجات داده شد. گرین گابلین یک آنتی-سروم را دریافت کرد و به این ترتیب هویت گرین گابلین از ذهن آزبورن حذف شد و او به جهان خودش بازگردانده شد.

صفحات دیگر