ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

والکری‌ها (Valkyries)

اشتراک‌گذاری

والکری‌ها

Valkyries

والکری‌ها (Valkyries) - دنیای سینمایی مارول

رهبر

والکری

وسیله جابه‌جایی

اسب بالدار

موقعیت

آسگارد

وابسته به

اودین

حضور در

Thor: Ragnarok

وضعیت

غیرفعال

والکری‌ها (Valkyries) گروهی نخبه از زنان جنگجوی آسگارد هستند که به عنوان نیروی ویژه به اودین خدمت می‌کنند.

تاریخچه

اودین والکری‌های خود را به هل می‌فرستد تا از فرار هلا جلوگیری کند. این حمله به یک کشتار تبدیل می‌شود و هلا تمام والکری‌ها را به استثنای رهبرشان می‌کشد.

دانستنی‌ها

در کمیک‌ها، والکری‌ها در جنگ میان اودین و هلا بر سر حاکمیت وال‌هالا کشته می‌شوند. اودین بعد از به دست آوردن مالکیت وال‌هالا والکری‌ها را بازیابی می‌کند اما آن‌ها تنها در وال‌هالا حالت فیزیکی دارند و خارج از آن شکلی عرفانی دارند.

صفحات دیگر