بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مینتمن

اشتراک‌گذاری

مینتمن

Minutemen

مینتمن - دنیای سینمایی مارول

بنیان‌گذار

نمایش‌ها

مینتمن (Minutemen) سربازان اصلی سازمان ناسازگاری زمانی هستند که توسط هانترها فرماندهی می‌شوند. آن‌ها به نقاط مختلف فضا و زمان فرستاده می‌شوند تا ایجادکنندگان ناسازگاری در خط زمانی مقدس را بازداشت کنند و با بازنشانی خطوط زمانی از ایجاد آشوب در چندجهانی جلوگیری کنند.

شرح

سال‌ها پیش، چندجهانی میزبان تعداد بیشماری از خطوط زمانی بود که همگی برای برتری یافتن با یکدیگر در جنگ بودند و این جنگ تقریبا باعث نابودی همه چیز شد. با این حال، نگهبانان زمان ورود کردند و چندجهانی با یک خط زمانی واحد به نام خط زمانی مقدس تنظیم کردند. آن‌ها به منظور حفظ این خط زمانی سازمان ناسازگاری زمانی را ایجاد کردند که مسئول جلوگیری از اختلال در این خط زمانی بود.

مینتمن نیروی نظامی اصلی این سازمان است که مسئول خط دفاع از سازمان، ارزیابی اوضاع، بازداشت مجرمان و جلوگیری از توسعه هر خط زمانی جدید است. و همچنین آن‌ها نیروهای اصلی امنیتی در داخل ساختمان‌های این سازمان هستند. آن‌ها توسط مامورانی آموزش دیده به نام هانترها اداره می‌شوند که زرهی سیاه رنگ به تن دارند. زره اعضای مینتمن نارنجی رنگ است.

صفحات دیگر