ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تایتان‌ها

اشتراک‌گذاری

تایتان‌ها

Titans

تایتان‌ها - دنیای سینمایی مارول

سیاره خانه

تایتان

نمایش‌ها

The Avengers
Guardians of the Galaxy
Avengers: Age of Ultron
Avengers: Infinity War
Avengers: Endgame

تایتان‌ها (Titans) نژادی از موجودات از سیاره تایتان هستند.

سیاره آن‌ها با افزایش بیش از حد جمعیت فلج شد و سرانجام باعث ایجاد یک فاجعه اجتماعی شد که این نژاد را منقرض کرد و تانوس را به عنوان تنها بازمانده باقی گذاشت. وقتی تانوس در سال ۲۰۱۸ به توسط ثور گردن زده شد، این نژاد به طور کامل از بین رفت.

بعدها نسخه‌ای از تانوس در سال ۲۰۲۳ به واسطه‌ی استفاده‌ی آیرون من از دستکش آهنی نانو کشته شد.

خصوصیات

تایتان‌ها بسیار بزرگتر از انسان‌ها هستند و ساختار جسمی آن‌ها به حدی قوی است که می‌تواند سنگ‌های ابدیت را بدون فشار تحمل کند و تانوس نشان داد که به آسانی قادر به غلبه بر افرادی قدرتمند چون ویژن، هالک و ثور است. تایتان‌ها با وجود اندازه بزرگ‌شان دارای سرعت فوق‌العاده و واکنش‌های سریع هستند. آن‌ها همچنین قادر به واکنش سریع نسبت به اجسام پرتاب شده‌ی پرسرعت هستند.

آن‌ها دارای طول عمر بسیار بالایی هستند و برای نمونه تانوس برای چند هزار سال زنده بود.

صفحات دیگر