ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

الکترو

اشتراک‌گذاری

الکترو

Electro

الکترو - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

مکسول دیلن

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابسته به

آزکورپ

بازیگر

جیمی فاکس

مکسول مکس دیلن (Maxwell "Max" Dillon) یک مهندس برق در آزکورپ است که بعد از سقوط در یک دسته از مارماهی‌های برقی تبدیل به یک ژنراتور الکتریکی زنده شد و توانایی دستکاری برق را پیدا کرد. او با گرفتن لقب الکترو با مرد عنکبوتی که الگوی سابق خود بود درگیر شد و سرانجام دچار انرژی پیش از حد شد و کشته شد.

با این حال الکترو در مقطعی از طریق مالتی‌ورس و به خاطر جادوی ناموفق دکتر استرنج به جهانی دیگر احضار شد و با مرد عنکبوتی این دنیا مقابله کرد. او پس از اسیر شدن، به همراه سایر شرورانی که از جهان‌های دیگر آمده بودند متقاعد شدند تا مرد عنکبوتی را همراهی کنند تا درمان شوند. با این حال گرین گابلین این طرح را خراب کرد و الکترو را متقاعد کرد تا قدرت‌های خود را حفظ کند و یک آرک راکتور را برای تقویت خود برباید. سرانجام الکترو و سایر شروران با سه اسپایدرمن جنگیدند و شکست خوردند و با کمک دکتر اکتاپوس درمان شدند. سپس الکترو با اقدام دکتر استرنج به جهان خاستگاه خودش بازگردانده شد.

صفحات دیگر